ما که هستیم

ما بنیاد آموزشی Pacios متخصص در زمینه تحصیل در ترکیه هستیم.ما از سال 2014 در زمینه پذیرش دانشگاه و مشاوره تحصیلی فعالیت می کنیم.تا به امروز بیش از 7000 دانشجو ثبت نام کرده ایم.کارکنی متخصص در زمینه تحصیل در دانشگاه های ترکیه به ما ملحق شده و مسئولیت را بر عهده دارد. دانشجو بر دوش چون از دسته دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه های ترکیه هستند ما از سال 2014 تا 2018 در مناطق جنوبی ترکیه (Sanlıurfa - Gaziantep - Mersin و شهر Mardin) حضور داشتیم.

و سپس به استانبول، اجازه دهید ما نماینده 27 دانشگاه خصوصی در ترکیه و 8 دانشگاه دولتی باشیم تا به دانشجویان خود مشاوره صحیح و دقیق ترین اطلاعات را در مورد تحصیل در ترکیه و زندگی در استانبول ارائه دهیم که به آنها برای اقامت و ادامه تحصیل کمک می کند. در دانشگاه های خصوصی و دولتی ترکیه